Küldjön e-mailt!

   

 


 


Csoportosítási szempontok

   

Cím szerinti lista:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
"A"
A "Civil kurázsi" intézményesülése :
A "nonprofit" biztos profitja
A BMK szakmai fórumai
A civil érdekegyeztetés típusai és kapcsolatuk
A civil szektor lehetőségei
A civil szervezetek helye és szerepe
A civil szervezetek működésének törvényességi problémái
A civil szervezkedés ábécéje
A civil szféra szerepvállalása az oktatás és kutatás finanszírozásában
A civil szféra változó szervezetei
A civil szféra változó szervezetei : A menekültekkel
A civil társadalmi szervezetek szerepe közoktatási
A civil társadalom: "előtte" és
A civil társadalom, a civil politika és a
A civil társadalom az új európai térben
A civil társadalom eszméje
A civil társadalom és a rendszerváltás, Pécs 1988-1991
A civil társadalom fogalma
A civil társadalom helyzete a Dél-Alföldön
A civil társadalom metamorfózisa: 1988-1998.
A civil társadalom nyomvonalai
A civil társadalom szerveződése egy falusi
A civil társadalom újjászületése
A civil társadalomtól a politikai társadalom felé
A civilek és a társadalom
A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetekről
A foglalkoztatást segítő nonprofit szervezetek működése, munkaerő-piaci
A fogyatékos gyermekek helyzete és a civil társadalom az átmenet időszakában
A harmadik szektor : Tanulmányok
A harmadik szektor helye és szerepe a magyar társadalom és gazdaság
A háromszektoros gazdaságban működő öntevékeny noprofit szektor egy elmélete
A helyi hatalom határai
A helyi önkormányzatok és a helyi politika
A helyi politika és a civil
A helyi társadalom kutatási feladatairól
A jóléti állam történeti perspektívában
A katakombákból a professzionalizmus felé
A kibontakozó nonprofit szektor
A kormány és a nonprofit szektor közötti kapcsolat nemzetközi összehasonlításban
A könyvtár mint nonprofit szervezet menedzsmentje
A köz társaságai
A közhasznú szervezetek államháztartási kapcsolatairól
A közhasznú szervezetek beszámolási kötelezettségeiről
A közhasznú szervezetek kalauza, 1998
A közhasznú szervezetek szabályozásának egyes kérdéseiről
A közhasznú társaság a Polgári Törvénykönyv és a Társasági adótörvény
A közös piac veszélyei és kihívásai a magyar nonprofit szektor számára
A közösségfejlesztés támogatása Európában
A köztestületek és a közjogi szerződések a posztmodern társadalom és az állam
A kultúra pénze, a pénz kultúrája : II. konferencia
A kutatás nonprofit működésének hazai környezeti feltételei
A lehetséges határaink újrafogalmazása
A magániskoláztatás újjászületése Magyarországon
A magyar kulturális szféra makrogazdasági jellemzői
A magyar nonprofit szektor nemzetközi és funkcionális megközelítésben
A mezőgazdasági non-profit biztosítóegyesületi rendszer ötéves működéséről
A médiáról civil szervezeteknek
A munkanélkülieket segítő nonprofit
A nem kormányzati aktorok
A nem-kormányzati szervezetek helyzete Magyarországon
A nem-kormányzati szervezetek szerepe az emberi jogok védelmében nemzeti és
A non-profit szervezetek a szervező szemével
A nonprofit elméletek tanulságai és a nonprofit gyakorlat lehetőségei
A nonprofit és az alapítványi szektor Horvátországban
A nonprofit szektor
A nonprofit szektor
A nonprofit szektor elmélete nemzetközi összehasonlítások tükrében
A nonprofit szektor és a társadalmi átalakulás
A nonprofit szektor és az érdekképviseletek jogi helyzetének alakulása 1993-ban
A nonprofit szektor felépítése és problémái az Egyesült Államokban
A nonprofit szektor fogalma
A nonprofit szektor foglakoztatási szerepvállalásának lehetőségei és korlátai
A nonprofit szektor gazdasági szerepe
A nonprofit szektor Magyarországon : Tanulmányok
A nonprofit szektor szabályozásának vitás kérdései
A nonprofit szektor szerepe a közszolgáltatások átalakításában
A nonprofit szektor törvényi szabályozásának irányai
A nonprofit szervezetek
A nonprofit szervezetek adózása, működése a számviteli törvény hatálybalépését
A nonprofit szervezetek és a nonprofit szektor szociológiája
A nonprofit szervezetek fejlődése 1992-től napjainkig
A nonprofit szervezetek ismérvei és tevékenységük
A nonprofit szervezetek lehetséges szerepe a tudományos kutatás területén
A nonprofit szervezetek megalakulása
A nonprofit szervezetek menedzsmentjéről
A nonprofit szervezetek önkormányzati támogatása 2000-ben
A nonprofit szervezetek pénzpolitikája
A nonprofit szervezetek statisztikája
A nonprofit szervezetek szabályozásának nemzetközi gyakorlata
A nonprofit szervezetek szerepe a helyi foglalkoztatásban
A nonprofit szervezetek szerepe a kilencvenes évek
A nonprofit szervezetek szerepe a szociális szolgáltatások biztosításában
A nonprofit szervezetek szerepe a társadalomépítésben
A nonprofit szervezetek testületei
A nonprofit szervezetek vállalkozásairól
A nonprofit szféra elmélete
A nonprofit szféra és a politikai rendszer kapcsolata Magyarországon
A nonprofit törvény várható gazdasági
A noprofit szolgáltatások a fejlett piacgazdaságokban
A pápai polgárok részvétele a helyi
A piac kudarca, az öntevékenység kudarca
A polgári engedetlenség iránti kötelességről
A PR szerepe a civil - a nonprofit - szervezetek
A professzionalizáció útjai
A professzionalizáció útjai a nonprofit szervezetek vezetésében
A rendszerváltás kulcsfogalmai
A roma nonprofit - a nonprofit roma
A romániai menekültek
A szabadság rendje. Társadalmi mozgalmak, politikai tiltakozás, politikai
A számviteli törvény
A szociális gazdaság munkahely-teremtő képessége és helyi szintű mobilizálásának
A szociális munka elmélete és gyakorlata
A szociális munka története Magyarországon. A pesti és budai Jóltevő
A szociális nonprofit szervezetek helyzete Magyarországon
A szükségletek politizálódása.
A társadalmi-gazdasági folyamatok várható változásai különös tekintettel
A társadalmi mozgalmak szerepe a demokratikus politikai rendszer
A társadalmi szervezetek, egyházak...
A társadalmi szervezetekről
A társadalom és a civilizáció
A teljesítmény értelmezése
A vállalati jótékonyság
Adakozás: ki miért, miért nem?
Adni = Kapni
Adománygyűjtési technikák itthon és külföldön
Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára
Alapítványi almanach
Alapítványok, egyesületek és kormányzati intézmények
Alapítványok, nonprofit szervezetek és közhasznú társaságok kettős könyvvitele
Alapítványok, társadalmi
Alapítványok és egyesületek. A nonprofit szektor statisztikája
Alapítványok és nonprofit szervezetek leltározása
Alapítványok és nonprofit szervezetek pénzkezelése,
Alapítványok és nonprofit szervezetek pénzkezelése :
Alapítványok és társadalmi
Alapítványok létesítése és működése
Alapítványtár
Alkotmányosság, alkotmányeszme,
Alternatív mozgalmak Magyarországon
Ami az állam és a civil szféra között van
Amit a nonprofit törvényről tudni érdemes
Amit az üzleti világ a nonprofit szervezetektől tanulhat
Andrew Carnegie és a jótékonyság
Az adomány reklámértéke : Nonprofit marketing
Az adományozás és a lakossági öntevékenység jellemzői a fővárosban
Az alapítványi élet indulása Magyarországon
Az alapítványi és magániskolák
Az alapítványi jog fejlődése
Az alapítványi világ jellemzői Németországban
Az alapítványok
Az alapítványok a számvevőszéki
Az alapítványok és közalapítványok kézikönyve
Az alapítványok és közalapítványok kézikönyve 2000
Az alapítványokra vonatkozó
Az alapítványokról
Az áldozatvédelem civil szervezetei
Az állam és a civil társadalom viszonya
Az állam és a nonprofit szektor
Az állam és a nonprofit szektor kapcsolata a költségvetési megszorítások időszak
Az állam és a nonprofit szervezetek együttműködése a munkanélküliség kezelésében
Az állampolgári részvétel jogi elvei.
Az államtalanítás dilemmái : munkaerőpiaci kényszerek és választások
Az egészségügyi alapítványokról
Az egészségügyi alapítványokról
Az egyesülés szabadsága. Az egyesülési jog története
Az elfogultság védelmében
Az eltűnt civil társadalom nyomában
Az eszmélő falutársadalom
Az Eu és a civil szervezetek
Az Európai Bizottság és a nem-kormányzati szervezetek
Az Európai Közösség Bizottságának
Az érdekvédelmi szerveződések helyzete Magyarországo
Az integráció általános kihívásai:
Az iskolai alapítványok működésének gyakorlati kérdései
Az NGO kultuszáról. Táncra perdülhet-e az asztal az NGO spiritiszta szeánszok
Az önkéntes munka terjedelme és irányai
Az önkormányzatok és a civil szervezetek szerepe a vegyes "jóléti modellben"
Az önkormányzatok és a civil szféra kapcsolata
Az önkormányzatok és a civil szféra kapcsolata : Háttértanulmány az
Az önkormányzatok és a harmadik szektor együttműködési lehetőségei
Az önkormányzatok és a nonprofit szektor közötti együttműködésről
Az önkormányzatok és a nonprofit szektor közötti együttműködésről
Az önkormányzatok és a nonprofit szektor közötti együttműködésről
Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata
Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata 1996.
Az önkormányzatok és civil szervezetek
Az önszabályozó társadalom
Az öntevékeny szektor Nagy-Britanniában
Az uniós állampolgárság és az
Állam, közvetítés, civil társadalom
Állampolgári részvétel a környezetvédelmi
Államválság - régió - civil társadalom
Átfogó nonprofit menedzsment